کتاب داستان بربت pdf

مروری برتاریخ پنج هزار ساله ساز بربت

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
37,500
نظر شما چیست؟
نخستین جرقه های پژوهش دربارة تاریخ ساز عود زمانی در ذهنم زده شد که تازه با این ساز آشنا شده بودم. از یک سو، همه خاستگاه این ساز را ایران می دانستند و از سوی دیگر می دیدم این ساز بیش از ایران در کشورهای عربی رواج دارد. از هر کس دربارة تاریخ آن می پرسیدم اطلاعات چندانی نداشت و نمی توانست از نظر تاریخی و علمی دربارة این ساز توضیح دهد. با این حال، تصویر آن شمایلی بود که مرا به یاد گذشتة پربار و غنی کشورم می انداخت. در گوشه و کنار هر مینیاتور ایرانی تصویر آن را می دیدم که بر زیبایی اثر افزوده است؛ اما افسوس! می شنیدم و می دیدم که با آن نغمه های عربی می نوازند...
شابک :
978-600-175-468-5
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2437-7
صفحات کتاب :
562
کنگره :
‫‬‮‭ML1010‫‬‮‭/ن2د2 1392
دیویی :
‫‬‮‭787/831909
کتابشناسی ملی :
3006233

کتاب های مشابه داستان بربت