امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700
نظر شما چیست؟
از حضرت صادق(علیه السّلام) منقول است که بسیار است که بعضی از شیعیان ما در افتتاح بعضی از کارها فراموش می کنند گفتن «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» را، پس حق تعالی ایشان را امتحان می نماید به بلایی تا متنبه شوند و به یاد آورند شکر الهی و ثنای بر او را و حق تعالی به سبب آن بلا محو می نماید از ایشان منقصب آن تقصیر را که از ایشان صادر شده است. پس باید که آدمی در ابتدای هر کاری افتتاح نماید به گفتن«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ».
صفحات کتاب :
65
کنگره :
BP247/65‫ح‫‌‌‫‭/م3ح8 1393‬‬‬‬
دیویی :
297/61
کتابشناسی ملی :
3747281
شابک :
978-600-6065-90-8‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه زندگی سالم