امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
در بهار سال 1998 ، آقایی که او را نمی‌شناختم این کتاب را از طریق پست برای من فرستاد. قبل از آن، چیزی درباره این کتاب هم نمی‌دانستم. اما متوجه شدم که نویسنده کتاب، 90 سال قبل از تاریخی که کتاب به دست من برسد، فوت کرده است.
صفحات کتاب :
115
کنگره :
‫‮‬‭‮‭BJ1611‬‫‬‮‭‭/و2ع8 1390‬
دیویی :
‫‬‮‭‬‭650/12
کتابشناسی ملی :
2052601
شابک :
‭978-964-235-083-4
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه قوانین علمی ثروتمند شدن