امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
23,700
نظر شما چیست؟
انقلاب مشروطیت ایران را که در سال 1324 ق به وقوع پیوست، باید در زمرة یکی از مهم ترین تحولات تاریخی ایران محسوب کرد. پیروزی مشروطه خواهان و تشکیل مجلس اول قانون گذاری تغییر اساسی در وضعیت ایران به جای گذاشت.
در به ثمر نشستن حکومت قانون بر ایران نقش علماء و روشنفکران از سایر قشرها ستودنی تر و قابل تحسین تر است. انتقال اخبار و تجربیات دمکراسی غرب توسط قشر روشنفکر آن روز ایران که تحت عناوین مختلف تحصیلی و یا تجاری مدتی را در فرنگ سپری کرده بودند، در کنار رهبری علمای مذهبی توانست راهگشا شده و پس از طی مراحلی منجر به آغاز قیام مشروطیت گردد. مردم ایران که سالهای طولانی از عمر خود را در رژیم استبدادی گذرانیده و در طول این مدت رنجها و مصائب زیادی را متحمل شده و کمتر روی امنیت و آسایش و رفاه دیده بودند، پنداشتند که...
شابک :
978-600-175-017-5
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2442-1
صفحات کتاب :
168
کنگره :
‫‭DSR1463‫‭/م2ب4 1389
دیویی :
‫‭955/0752045
کتابشناسی ملی :
2076622

کتاب های مشابه بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی