کتاب شمیم زهد pdf

رفتارها و گفتارهای آموزنده ربیع بن خثیم مشهور به خواجه ربیع

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
زهد در فرهنگ اسلامی، دل بسته دنیا نشدن است. بریدن از لذت های دنیا برای رسیدن به نورانیت و معنویت آخرت نه چندان آسان است که هرکس به آن روی آورد و نه آنچنان سخت است که تنها در دسترس پیامبران و اوصیای آنان باشد.
شمیم زهد شما را با زاهدی که از دنیا دل بریده است آشنا کرده و در دسترس بودن زهد را هویدا می سازد.
صفحات کتاب :
52
کنگره :
BP37/87‫‬‭/س2ش8 1388
دیویی :
297/942
کتابشناسی ملی :
1917298
شابک :
978-964-202-049-2
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه شمیم زهد