امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اصطلاح نظریه انتقادی، در علوم انسانی، در بافت های تاریخی مختلف، معانی متعددی داشته است. این اصطلاح از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 1960، به کاربرد رویکردهای انتقادی و نظری، در رشته های مهم علوم انسانی، مثل تاریخ، هنر، مطالعات ادبی و به طور کلی مطالعات فرهنگی، اشاره داشت. از دهه 1970، این اصطلاح به حوزه مطالعات رسانه و فیلم، که به سرعت روبه توسعه بودند وارد شد. نظریه انتقادی، در همان زمان، در توصیف فعالیت مکتب فرانکفورت، معنایی تخصصی تر پیدا کرد، مکتبی که خود، از دهه 1970 به بعد، در بسیاری از شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی به سرعت روبه گسترش بود.
کتابشناسی ملی :
3397542
شابک :
978-964-12-0404-6‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
131
کنگره :
HM24‫‬‭/ک8ن6 1392
دیویی :
301/01

کتاب های مشابه نظریه انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن