امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
(1) خدایا، ای که آخرین مقصد حاجاتی، (2) و معدن دستیابی به خواسته هایی، (3) ای آن که نعمت هایش به بها نمی دهد، (4) و در برابرش چیزی نمی ستاند و عطایش به منّت نمی آلاید؛ (5) ای آن که مردمان بدو بانوا شوند و از او بی نیاز هرگز نباشند؛ (6) ای آن که همه به سویش روی آورند و از او دل نکَنَند؛ (7) ای آن که درخواست ها گنجینه هایش تهی نکند، (8) و هیچ وسیله ای حکمتش را تغییر ندهد؛ (9) و ای آن که رشته نیاز نیازمندان از او گسسته نگردد، (10) و خواهشِ خواهندگان آزارش نرساند ؛

کتاب های مشابه دعای سیزدهم امام سجاد (ع): در طلب حاجت و بیان عدم توانی به برآوردن آن و خواستن از خداوند