امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,800
نظر شما چیست؟
تماشگران سالن و صحنه را به نوعی بخش هایی از یک کشتی بزرگ می یابند؛ کشتی نوح، حیوانات متنوع را می بیند که جفت جفت هر یک مشغول تمیز کردن اطراف خود هستند. هنگامی که درهای سالن بسته می شود و تماشاگران در جای خود مستقر می شوند، ازنور سالن کاسته و به نورهای صحنه افزوده می شود.نوح، که مانند دیگران مشغول تمیز کردن فضولات حیوانات است، دست از کار می کشد و در جایگاهی قرار می گیرد که همه را ببیند. حیوانات با دیدن نوح در جایگاه، دست از کار می کشند...
صفحات کتاب :
20
دیویی :
‫‭8‮فا‬2‫‬‭ک933ک 1388
کتابشناسی ملی :
1893094
شابک :
978-964-506-886-6‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1581-8

کتاب های مشابه کشتی حیوانات