امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
ماهی گرفتن و آن را به دیگران دادن یا ماهیگیری ر ا به آنها آموختن؟
از افلاطون پرسیدند: شگفتانگیزترین رفتار انسان چیست؟
پاسخ داد:
از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند و » سپس دلتنگ دوران کودکی خود میشود!
ابتدا برای کسب ما ل و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد ، سپس برای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج میکند.
صفحات کتاب :
160
کنگره :
‫‬‭BF637/م8‫‬‭س75 1393
دیویی :
‫‭158/1
کتابشناسی ملی :
1809206
شابک :
‭976-600-90986-5-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه همه چیز با تو آغاز می شود