امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
این کتاب حالات و مشخصات شمارا نسبت به موقعیت ماه تولد شما در برابر خورشید نشان می دهد. و برحسب محاسبات ریاضی و نجوم شناسی تهیه شده و نسبت به هر ماه و موقعیت آن در برابر خورشید متفاوت است.البته ممکن است مواردی به چشم بخورد که استثنا در مورد شما، صحت نداشته باشد، در این حالت ممکن است ماه تولد شما با چند سیاره ارتباط داشته باشد و از هر کدام مشخصه ای گرفته باشد...
کنگره :
‫BF1708/8‭‬ ‭/ف2‫‭ن88 1390
دیویی :
‫‬‭133/5
کتابشناسی ملی :
2530751
شابک :
978-600-6065-04-5‬‬
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
96

کتاب های مشابه روانشناختی شخصیت از دیدگاه طبیعت