امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
آیا تلویزیون اینترنتی در ایران آتیه ای دارد
یک جعبه و چهل قلندر
محصول ماه: plus HTC One E9
بانوشتارها و گفتارهایی از:
عبدالمجید منصوری، بابک فرخی، حمید بیدی، پیمان وشکینی محمد حسن شانه ساز زاده،
عبدالله فاتح، محمد اسمی، محمد تیموری، کیوان جامه بزرگ، ابراهیم درستی
محمدهادی شالباف، الهه عصاری ، امیرحسین سعیدی نایینی مسیح قائمیان
نیتاشا تیکو ، جنیفر بسنیک ، تد هیکسون ، سلما خلیک و برگزید های از مقالات
نشریات اچ بی آر ، یو اس ای تودی ، هلث آی تی آنالیتیک
صفحات کتاب :
144
شماره :
27
تاریخ نشر :
1394/06/01

کتاب های مشابه پیوست 27