کتاب پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟
در این دفتر.ابتدا رهیافت های تمدن اسلامی در علم شناسی را ارائه می کنم که پنج رهبافت را در بر می گیرد: رهیافت منطقی - فلسفی. رهیافت تاریخی. رهیافت تطبیقی. رهیافت مورد پژوهانه. و رهیافت اخلاقی. علاوه بر این رهیافت تلفیقی. نوعی چیدمان و کنار هم گذاشتن آن پنج رهیافت دیگر است و ترجیح می دهم آن را رهیافت مستقلی به حساب نیاوریم.
صفحات کتاب :
232
کنگره :
‫‬‭B67‫‬‭/م7پ4 1393
دیویی :
‫‬‬‭100
کتابشناسی ملی :
3467368
شابک :
‭978-964-12-0707-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان