امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,250
نظر شما چیست؟
هنر، اگر چه ویژگی های خاص خود را دارد، اما به همین قیاس می توان گفت هنر مشتمل بر آثار هنری و تولیدات هنرمندان است و فلسفه هنر شامل هر گونه بحث نظری پیرامون هنر می شود، همچون مسئلة چیستی هنر، تعریف پذیری یا تعریف ناپذیری هنر، نقدپذیری یا نقد ناپذیری هنر، ملاک های سنجش هنر، مسائل اخلاقی معطوف به هنر،...
به این ترتیب، تحت عنوان فلسفه هنر فارابی، می توان به همه دیدگاه های فارابی پیرامون هنر و هنرمندان نظر داشت...
دیویی :
‫‬‮‭700/1
کتابشناسی ملی :
1909501
شابک :
978-964-506-871-2
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2450-6
صفحات کتاب :
93
کنگره :
‫N69/6‭‬ ‭/ف2‫‬‮‭م7 1389

کتاب های مشابه فارابی، خیال و خلاقیت هنری