کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
خرید
38,000
14%
32,680

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها) سلسله بحث های استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطنی حضرت زهرا(س) است. سخنران محترم با توجه به متون روایی و وقایع تاریخی ما را دعوت می کند که باید از دو منظر به حضرت زهرا(س) نظر افکند. یکی نظر به حقیقت باطنی آن حضرت و روایات دقیقی که این بُعد از حضرت را معرفی می کند و یکی هم به نقش تاریخی که حضرت(س) به خصوص پس از رحلت پیامبر(ص) ایفاء نمودند.

 در کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها)، تلاش شده تا به کمک روایات و دقّت در معانی آن ها، حقیقت نوری حضرت فاطمه(س) و مقام لیله القدری ایشان در عالم غیب روشن شود. همچنین، راه ارتباط با این راز عالم خلقت، از طریق آشنایی با آداب ارتباط و بهره مندی از این وجود مقدس تبیین و تشریح شده است.

صفحات کتاب :
119
کنگره :
‏‫‬‭BP27/2‏‫‬‭/ط173م7 1385
دیویی :
297/973
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-2633
شابک :
978-964-9638-97-3
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه مقام لیله القدری حضرت فاطمه (سلام الله علیها)