نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«آبراه هجرت»، کتابی درباره خاطرات رزمندگان اندیمشک است. در این کتاب، عبدالرحیم چگله،حسن جلالی عزیزیان، پرویز پورحسینی و محمدمهدی بهداروند از خاطرات دوران جبهه و جنگ می‌گویند. در «شب جمله» خاطرات عبدالرحیم چگله از هم‌رزمان شهیدش، شرایط دشوار جنگ در اروندرود و نحوه زخمی شدن وی به تصویر کشیده می‌شود. خاطرات حسن جلالی عزیزیان، «گردان حمزه» نام گرفته است. او در این بخش، داستان شیطنت‌ها و بدقلقی‌های خود را روایت می‌کند «آبراه هجرت» نیز عنوان بخش سوم کتاب است که به خاطرات پرویز پورحسینی اختصاص یافته است. محمدمهدی بهداروند در «یاد‌یاران» شهادت گروهی از هم رزمان خود را روایت می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز، دوباره به خاطرات حسن جلالی عزیزیان اختصاص یافته و «حماسه مأوت» نام گرفته است...
صفحات کتاب :
158
کنگره :
‫‬‭DSR1628‬‭‮‬‫‭/‮آ‬2 1386‬
دیویی :
‫0922‫‬‭955/0843‬
کتابشناسی ملی :
1061400
شابک :
978-964-506-392-2‬
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-2453-7

کتاب های مشابه آبراه هجرت