کتاب الگوهای طراحی واسط کاربر ویژه ی ابزار های موبایل pdf رایگان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
زمانی که شما تحت فشار زیادی برای طراحی یک واسط کاربری مناسب ،با منوهای آسان و کاربر پسند برای یک محصول نرم افزاری تحت موبایل هستنید ،دیگر وقت این را ندارید که دوباره چرخ را اختراع کنید !این کتاب یک راهنمای کاربردی و عملی است که در آن70 الگو ی طراحی واسط کاربر ،برای طراحی انواع اپلیکیشن های موبایل ارایه شده است.این الگوها در قالب 400 تصویر از نمونه های موفق و واقعی از نرم های iOs،Android،BalckBerry،Web OS،Windows Mobile و اپلیکیشن های Symbian ارایه شده اند.
صفحات کتاب :
251

کتاب های مشابه الگوهای طراحی واسط کاربر ویژه ی ابزار های موبایل