نظر شما چیست؟
(1) ای آن که اخبار دادخواهان بر او نهان نباشد. (2) و در کشف ماجرا گواهی شاهدان نخواهد و از آن بی‏نیاز باشد. (3) ای آن که یاری‏اش به ستمدیدگان نزدیک است. (4) و مددش از ستمگران دور. (5) پروردگارا، خود می‏دانی از فلان کس در آنچه بازش داشته‏ای چه به سرم آمده، و در کاری که منعش نموده‏ای هتک حرمتم کرده؛ این همه را از سرمستی¬اش به نعمتت کند، و هم از بی باکی به عذابت باشد. (6) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست، و به قدرتت ستم ستمگر و جور دشمنم را از من بازدار و به توانت، بُرّندگی‏اش بر من کُند ساز، او را در کار خود گرفتار کن و در برابر کسی که با او دشمنی می‏ورزد بیچاره گردان.

کتاب های مشابه دعای چهاردهم امام سجاد (ع): در دفع ستم کاری ستم گران