امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 52,000
نظر شما چیست؟
در طول تاریخ، اندیشمندان و متفکران بر این عقیده بودند که تربیت و مراقبت از کودکان می تواند سرنوشت ملتی را تغییر دهد. اصولاً تاریخ، یک آینده مبهم نیست که همگان در انتظار آن هستند، بلکه تاریخ آینده است که بدست انسان های امروز نوشته می شود. اعمال و اندیشه امروز ما تعیین کننده آینده ما خواهند بود و آنچه امروز ما می نگاریم، فردا خوانده خواهد شد و آنچه امروز می کاریم فردا درو می شود.
انسان معاصر با رشد فزاینده خود در علم و تکنولوژی درصدد است تا آینده و تاریخ را در کنترل خود در بیاورد و مرزهای زمان را برای در اختیار خود داشتن زمام تاریخ در هم شکند. از این رو اندیشمندان حوزه های مختلف علمی هر یک به سهم خود در راستای این هدف گام برمی دارند. روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی نیز از این عرصه عقب نمانده اند و با تحقیقات و پژوهش های خود سعی دارند سهم خود را در ساختن آینده روشن برای بشریت ایفا نمایند.
صفحات کتاب :
288
کنگره :
HQ755/8‫‭/‮الف‬46و2 1390
دیویی :
649/1
کتابشناسی ملی :
2393147
شابک :
978-600-5413-43-4‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه والدین خردمند