نظر شما چیست؟
شما تصمیم می گیرید پذیرای چه کسانی در منزلتان باشید- همسرتان، فرزندانتان، خویشاوندانتان، حیوانات خانگی- و حق دارید افرادی را به منزلتان راه ندهید- غریبه ها، درخواست کننده ی اعانه و دوست قبلی دخترتان.
ساختاری ساده و قفل سازی ماهر به شما اجازه می دهد تا با یک وسیله ی ساده- در- ملاقات کننده های ناخواسته را دور از منزلتان نگه دارد. یک مشکل: هر جوانی که می خواهد از خانه جیم شود، می داند راه های دیگری هم وجود دارد. برای بچه ها می تواند پنجره ها باشد، اما برای حشره ها، مورچه ها، پشه ها، عنکبوت ها، سوسک ، موریانه، موش ها و هر نوع دیگر از مزاحمان کوچک؛ می تواند هر جای آسیب دیده باشد: مثل یک شکاف روی پی، سوراخی کوچک روی دیوار، یا فاصله ای بسیار باریک، بین در و کف اتاق...
صفحات کتاب :
48
کنگره :
RA776‭/ر96ت‌9،12 .ج‌ 1385
دیویی :
613
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-906
شابک :
9647640692
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تو! درباره سرطان چه می دانی؟