امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
هرجای بدن شما که باکتری ها باشند، بیماری همان جاست.
آنتی بیوتیک ها تقریباً می توانند با همه ی عفونت ها بجنگند.
سیستم ایمنی شما همیشه فرق بین سلول های خودتان و مهاجمان دشمن را تشخیص می دهد.
وقتی علائم عفونت کاهش می یابد و زمانی که آنتی بیوتیک ها قدرت خودشان را از دست می دهند، دیگر مصرفشان نکن چون با این کار می توانید مشکلات را از سر راه بر دارید.
صفحات کتاب :
104
کنگره :
RA776‭/ر96ت‌9،8 .ج‌
دیویی :
613
کتابشناسی ملی :
م‌85-299
شابک :
9647640668
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تو! چقدر از سیستم ایمنی بدنت می دانی؟ (کتاب هشتم)