امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
کشور ترکیه از منطقه بالکان درغرب به قفقاز در شرق بطول 1000 مایل امتداد یافته و از شمال به دریای سیاه و از جنوب به دریای مدیترانه منتهی می شود. مساحت آن با مجموع مساحت فرانسه و آلمان غربی سابق برابر بوده، بغیر از روسیه از سایر کشورهای اروپایی بزرگتر است: مساحتی برابر با 000/301 مابل مربع یعنی تقریبا دو برابر مساحت کالیفرنیا. ترکیه دارای آب و هوای معتدل با تنوع بسیار با گستره ای از جلگه های ساحل تا مراتع کوهپایهای، از جنگلهای سرو تا استپهای وسیع می باشد. ترکیه یکی از مناطق غنی جهان از نقطه نظر تنوع گیاهی است و بیش از 10000 گونه گیاهی را در خود جای داده است که قریب به 3000 گونه از آنها بومی این کشور می باشند.
صفحات کتاب :
104
کتابشناسی ملی :
ایران2129752
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه جمهوری ترکیه