امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
در میان همه شاعران پارسی زبان، بی شک هیچ یک توفیق آن را نداشته که به اندازه خواجه حافظ شیرازی مورد توجه عام و خاص قرار گیرند. این محبوبیت را باید در دنیای شعر او جستجو کرد. او از علوم قرآنی، قرائت و تفسیر بهره های فراوانی گرفته، و بر علم کلام و فلسفه و عرفان تا حدود رایج آن زمان مسلط شده بود. می توان گفت که حافظ سبک خود را در شعر از زبان قرآن کریم الهام گرفته و در زیر و بم کلمات، تحت تأثیر آن بود. به این دلیل است که در خانه هر ایرانی در کنار قرآن کریم، دیوان حافظ نیز وجود دارد. این هم نشینی قرآن و دیوان حافظ، نکته ای است بس مهم که باید به آن توجه خاص کرد.
صفحات کتاب :
640
کنگره :
‫‬‮‭PIR5435‫‭/ض4‮الف‬4 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/32
کتابشناسی ملی :
2049163
شابک :
1 ـ 73 ـ7650 ـ 964 ـ 978
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه از دولت حافظ