امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
برای موفقیت دانش آموزان نیاز است که به همراه مطالب کتاب مثال های متنوع نیز ارائه شود تا مطالب برای همه دانش آموزان قابل فهم و شیرین باشد. به دلیل وجود نقائص موجود در کتاب برای درک بهترمطالب، تلاش شده تا دانش آموزان با خواندن این کتاب که به صورت ساده گفته شده مطالب را راحت تر بیاموزند...
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‬‭‬‭QA555‫‭/ر63ھ9 1392
دیویی :
‫‬‭516/3076
کتابشناسی ملی :
3411315
شابک :
‭978-600-7333-07-5‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه هندسه تحلیلی و جبر خطی