نظر شما چیست؟
اُلی ویه پی، جوان ترین رئیس تئاتر اُدئون پاریس (تئاتر اروپا) در طول تاریخ تئاتر فرانسه است. او بیهوده این مقام را کسب نکرده است، شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان، هنرمندی کامل است که از اوان جوانی در همه ی زمینه های هنری بسیار فعال بوده است. فعالی نوآور با اعتماد به نفسی بی نظیر. می توان او را در زمره ی شاعران و بزرگانی به شمار آورد که به ذوق، نبوغ، ارزش و تأثیرگذاری کارشان آگاهند و می توانند آینده ی حرفه و آثارشان، همچنین ماندگاری آثارشان را پیش بینی کنند. اُلی ویه پی فرزند خلف مونتین ها، ولترها، هوگوها، ژیرودوها، یونسکوها و باروها است.
صفحات کتاب :
78
کنگره :
PQ2664/ی2‫‭‭آ42 1388
دیویی :
842/914
کتابشناسی ملی :
1302827
شابک :
9786005218480‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه آب حیات