امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
3,000
نظر شما چیست؟
سنت، پس از قرآن کریم، مهم ترین منبع معارف اسلامی در همۀ زمینه ها می باشد و حدیث تنها راه انتقال آن به نسل ها و عصرهای پس از پیامبر(ص) است.
دربارۀ نگارش حدیث به روزگار پیامبر(ص) میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. دانشمندان شیعه و برخی محققان اهل سنت بر این باورند که حدیث در روزگار رسالت نوشته می شده است و در مقابل، برخی بر این نکته پای می فشارند که پیامبر(ص) نگارش حدیث را قدغن فرموده اند. یکی از ادلۀ مهم گروه نخست، نوشته های شایسته ترین شاگرد پیامبر(ص) ، یعنی امام علی(ع) ، که در منابع حدیثی شیعه از آن به کتاب علی(ع) یاد شده است، می باشد.
صفحات کتاب :
248
کنگره :
‫‭BP39/6‫‭/س3د4 1391
دیویی :
‫‭‬‭297/9516
کتابشناسی ملی :
3070576
شابک :
‫‭978-964-426-655-3
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه در جستجوی کتاب امام علی (ع)