دانلود رایگان کتاب ایزو آی ای اس 17025 ISO IEC

الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

امتیاز
5 / 4.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
صفحات کتاب :
53

کتاب های مشابه ایزو آی ای اس 17025 ISO IEC

با موفقیت اضافه شد
0