کتاب درنگی در زندگانی جذاب ترین زن تاریخ pdf

بی نظیرترین زن تاریخ

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
در کتاب میرجهانی صفحة 79 آمده است :
چون خدا آدم و حوّا را آفرید، در بهشت به خود بالیدند و آدم به حوّا گفت : «خدا آفریده ای نیکوتر از ما نیافریده» پس پروردگار وحی فرمود به جبرئیل که دو بندة مرا به فردوس اعلی ' بیاور! چون داخل فردوس شدند دختری را دیدند بالای قطیفه ای یا فرشی از فرشهای بهشت که بر سر او تاجی از نور و در دو گوش او دوگوشواره ی پر نور بود بطوریکه از خوبرویی خود همة بهشت را روشن کرده بود...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫‬‭‬‭BP27/2‫‬‭‭/‮الف‬35د4 1391
دیویی :
‫‬‭‬‭297/973
شابک :
4-01-6065-600-978
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه درنگی در زندگانی جذاب ترین زن تاریخ