کتاب پیوند زیتون برشاخه ترنج pdf

به گزیده اشعار نیمایی و آزاد (سپید)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
11,700
نظر شما چیست؟
گرمارودی چنان که پیش تر هم اشاره شد از ادیب ترین شاعران امروز ماست. برای زورمندی و شورمندی بعضی از شعرهای گرمارودی( مانند: در سایه سار نخل ولایت و حماسه درخت) در شعر معاصر همتا و همانند جز بعضی شعرهای شاملو نمی یابیم.
به نظرم چنین می آید که گرمارودی با آن همه احاطه که در شعر کهن دارد، از میان هشت گونه/ نوع/ قالب شعری، در شعر آزاد بی وزن اما متوازن، که در نقد شعر امروز به شعر شاملویی معروف شده است، از انواع و قوالب دیگر استادتر، هنرآورتر، معنی پرورتر و سخن گسترتر است. چنان که در قالب های کلاسیک هم در قصیده دستی تواناتر دارد...
صفحات کتاب :
245
کنگره :
‫PIR8223‭‬ ‭/و57‫‭پ9 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1973861
شابک :
978-964-506-903-0‬
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1550-4

کتاب های مشابه پیوند زیتون برشاخه ترنج