کتاب 6طرح جدید برای سلامت و شادابی کودکان pdf

همه چیز درباره ی کودک شما - 1

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
225,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اکثر والدینی که تکنیک های ارائه شده از سوی من را (به عنوان کارشناس روانشناسی کودک) می پذیرند، سؤالات مختلفی پیرامون بالا بردن سطح سلامت کودک می پرسند، در حالی که پاسخ به این گونه سؤالات بسیار ساده است. آنها مسأله را پیچیده فرض کرده و آن را نوعی راز می دانند. در حقیقت آنها در جستجوی قوانینی پنهان هستند که از این طریق، میزان شادی و سلامت کودک را افزایش دهند.
کتابشناسی ملی :
1073267
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
300
کنگره :
‫‬‭HQ769‫‬‭/ر4ش5 1386
دیویی :
‫‬‭649/1

کتاب های مشابه 6طرح جدید برای سلامت و شادابی کودکان