نظر شما چیست؟
گفتار درباره اقتصاد سیاسی رساله ای است که ژان ژاک روسو ان را در سال 1755، برای دائرالمعارف نوشت. این متن در واقع ورود روسو به عرصه نظریه یا فلسفه سیاسی بود. موافقین یا مخالفین بارها درباره اهمیت این متن در کلیت آثار روسو، و همچنین درباره اهمیت روسو در تاریخ فکر سیاسی، حرف های اغراق آمیز زده اند. حتی اگر فرض کنیم چیزی به اسم کلیت آثار روسو وجود دارد، و یا اگر بپذیریم که چیزی به اسم تاریخ فکر سیاسی وجود دارد و و روسو هم نقشی در این تاریخ داشته، باز هم یک سوال باقی می ماند: ترجمه این متن روسو چه اهمینتی برای ما(یا به عبارتی برای ما فارسی زبانان)دارد؟ ...
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‬‭JC179‫‬‭/ر9گ7 1392
دیویی :
‫‬‭320/01
کتابشناسی ملی :
3390341
شابک :
‫‫‬‭978-600-174-047-3‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه گفتاری درباره اقتصاد سیاسی