امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
لیلا دلش پُر است… خیابان نرفته است!

مجنون دلش گرفته …بیابان نرفته است!

من هم به فال تلخ خودم گریه می کنم

که تا هنوز از ته فنجان نرفته است

مشکوک مانده ام به خودم، نه! به طالعم

به هر چه رفته است، به آبان نرفته است
...
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫PIR8313‭/د347‭‫‭ھ9 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1223196
شابک :
978-964-477-414-0
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه هوای غزل آلود