امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,150
نظر شما چیست؟
غزل های خدا رنگین سرود است
گهی جوبارک است و گاه، رود است
***
گهی تک بیت او رنگین کمان است
گهی یک چامه او، آسمان است
***
گهی شعر سپید از برف آرد
گهی بی وزن و گه موزون نگارد
***
گهی جنگل، گهی ابرو گهی آب
گهی یک بیشه، گاهی شعر مهتاب
***
گهی در دره، خواب مه ترازد
گهی صد مثنوی از ابر سازد
***
توهم شعر خدایی،چون ندانی
که باید خویشتن را خود بخوانی؟
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫PIR8223‭‬ ‭/و57‭ت2 1389‬
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1973860
شابک :
978-964-506-908-5
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2467-4

کتاب های مشابه تا محراب آن دو ابرو