امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 58,500
نظر شما چیست؟
بعد از مدتی که از ورودم به کار نمایش توسط روانشاد عباس نفری، یکی از پیش کسوتان کار نمایش در همدان گذشت، دائم این اندیشه در مغزم جا کرده بود که ایران و یونان هر دو کشور متمدن و قدرتمند جهان کهن بوده اند، اما چرا یونان دارای چنان تاریخی مدون در هنر نمایش است و کشور ما حتی در تدوین تاریخ سیاسی و اجتماعی خود هم دارای مشکل؟! و هرچه هم که به عنوان کتب و منابع تاریخی دارد، کلی گویی است و صرفا تاریخ پادشاهان و آنچه را هم که غربیان برایمان نوشته اند، بسیاری از موضوعات و مطالبشان به باور نمی گنجد.
صفحات کتاب :
568
کنگره :
PN2952‫‭‬‭/ع2ن8 1389‮‬
دیویی :
792/0955‮‬
کتابشناسی ملی :
‫‬‬‭م85-44736
شابک :
978-964-506-913-9
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1431-6

کتاب های مشابه نمایش های ایرانی (جلد دوم)