نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«گلستان» سعدی یکی از نام آورترین آثار ادبی جهانی است که به بسیاری از زبان های زنده ی دنیا از قرن ها پیش ترجمه شده است و شماری از نویسندگان به تقلید از آن آثاری مشابه آفریده اند.
از ترجمه های کهن گلستان به ترکی، ترجمه ی سیف سرایی را می¬توان نام برد که با عنوان «گلستان بالتّرکی» معروف است. یکی دیگر ترجمه ای است که نزدیک یک قرن پیش تحت نام «بحرالحقایق» از سوی میرزا صادق راحل انجام گرفته و چاپ شده است.
آنچه زیر دست خواننده است برگردانی است که از سوی سه تن از اساتید درگذشته ی آذربایجان محمدآقا سلطانوف، پرفسور رحیم سلطان اف و اسماعیل شمس به فرجام رسیده و نخستین بار در سال 1962 در باکو چاپ شده است؛ و ویرایش جدید آن در سال 1984 به مناسبت 800 ـ مین سال تولد سعدی انتشار یافته و برای سومین بار در سال 1987 چاپ شده است.
صفحات کتاب :
304
کنگره :
‫‬‮‭PIR5204/ی85‫‬‮‭1389
دیویی :
‫‬‮‭8‮فا‬1/31
کتابشناسی ملی :
2064458
شابک :
‫‬‭‫‬‮‭978-600-5559-68-2
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه گلستان سعدی ترکی