امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000
نظر شما چیست؟
جمعیت شناسی به عنوان یکی از مبانی عمده برنامه ریزی در جوامع امروزی شناخته شده است، یعنی براساس اطلاعات جمعیتی است که برنامه ریزان می توانند در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی طرح هایی را ارایه دهند. اگرچه مطالعه علمی جمعیت از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است. موضوع جمعیت در تمدن های قدیمی نیز مطرح بوده و در حال حاضر در کشورهای پیشرفته صنعتی و در کشورهای در حال توسعه، شناخت جمعیت را اساس برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند.
تدریس درس جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد به وسیله اینجانب فرصتی بدست داد تا اجمالاً رابطه جمعیت شناسی با برنامه ریزی آموزشی را مطالعه و بررسی نموده و امید است حاصل این مطالعه مورد توجه دانش پژوهان و مربیان و علاقمندان این رشته قرار گیرد.
صفحات کتاب :
167
کنگره :
‫‬‭LB5‫‬‭/ح2ج8 1390
دیویی :
‫‬‭370/8
کتابشناسی ملی :
2462522
شابک :
978-600-5413-55-7‬‬‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی