امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
علم اقتصاد مدرن مانند سایر علوم اجتماعی از ابتدای پیدایش به صورت جریان های فکری و نحله هایی بوده است که در برخی موضوعات اقتصادی با یکدیگر اتفاق نظر و در موضوعات دیگر، اختلاف نظر داشته اند. نحله های فکری اصلی در طول زمان، رواج یافته و طرف دارانی پیدا کرده اند. این نحله ها با نقد مخالفان و ناتوانی در توضیح واقعیت ها، افول کرده و با تفسیری جدید دوباره ظهور کرده اند. آنچه اهمیت دارد این است که چرا این نحله های فکری در اقتصاد مدرن ظهور کردند، چه مدتی حیات داشتند، بنیان گذاران و نمایندگان این نحله های اقتصادی چه کسانی بودند، چه مباحثی را مطرح می کردند و در نهایت چه انتقادی به آن ها وارد شده است.
اندیشۀ اقتصادی مدرن به دو صورت انفرادی و مکتب فکری ظاهر شده است.متون تاریخ اندیشۀ اقتصادی عمدتاً به صورت اندیشۀ انفرادی است و به ندرت به صورت مکتب فکری مطرح شده است.
صفحات کتاب :
514
کتابشناسی ملی :
3775809
شابک :
978-964-426-782-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مکتب های اقتصادی (جلد اول)