امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«اتفاق می‌افتد ... و آشفته و درهم برهم است. و آزادی درهم برهم است، و مردمان آزاد آزادند تا خطا کنند و مرتکب جرم شوند و کارهای بد بکنند.»
این پاسخ دانلد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی‌اش در 11 آوریل 2001 ، درباره‌ی تاراج بغداد بود و عنوان نمایشنامه‌ای شده است درباره‌ی جریانات فوق‌العاده‌ای که منجر به حمله به عراق شد.

اتفاق می افتد یک نمایشنامه تار یخی است و بر تار یخ بسیار متأخر تمرکز دارد. صحت رویدادهای آن به تأیید منابع گوناگون خصوصی و دولتی رسیده است. آنچه رخ داد رخ داد. هیچ روایت نادرستی ، دانسته در آن راه نیافته است. صحنه های سخنران کلمه به کلمه عین گفته های اشخاص است. آنجا که درها پشت سرانِ جهان و مشاورانشان بسته می شود، من از نیروی تخیلم بهره گرفته ام. این البته یک نمایشنامه است، نه نوعی مستند؛ و امیدوارم محرکه آن، نه فقط شخصیتها و خود داستان بلکه به همان اندازه موضوعات آن باشد. وظیفه دارم از همه کسانی __ برخی خود در کانون این حوادث اند و دیگران درحاشیه __ سپاسگزاری کنم که آن همه از وقت و دانش خود را با گشاده دستی در اختیار من گذاشتند و به فهم و شناختم یاری رساندند.
دیوید هئر
صفحات کتاب :
196
کنگره :
‫‬‭PR
دیویی :
‫‬‭822/914
کتابشناسی ملی :
3387617
شابک :
‫‫‬‭978-600-1740-43-5‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه اتفاق می افتد