امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟
بیشتر بیماری های چشمی به دلیل مسائل ژنتیک است نه شیوه ی زندگی.
شما باید به طور مرتب گوش هایتان را با گوش پاک کن تمیز کنید.
هر چه بیشتر برای داشتن پوستی سالم هزینه کنید، پوستتان شاداب تر خواهد ماند.
اکثر اندام های دیگر بدن شما با عملکردشان در ارتباط هستند، آنها کار می کنند تا شما زندگی کنید، اما اندام های حسی شما نقش کارگرانی را ایفا می کنند که از شما محافظت می کنند (شما تابلوی عبور ممنوع را می بینید، بوی سیگار را استثمام می کنید یا مزه ی یک شیر ترش شده را می چشید) در واقع حواس عمدتاً مسؤول محافظت کیفیت زندگی شما هستند...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
RA776‭‬‬‬‬‭/ر96ت‌9 7 .ج‌ 1385
دیویی :
613
کتابشناسی ملی :
م‌85-905
شابک :
9647640706‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه تو! از اندام های حسی ات چه می دانی؟ (کتاب هفتم)