کتاب درسهایی از قرآن: موعظه در خانواده

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سه تا کلمه در قرآن با هم است. خانم ها در خانه قرار بگیرید، «وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُن‏» (احزاب/33)، «وَ قَرْنَ» یعنی قرار بگیرید، «فی» در‏ «بُیُوتِ» بیت، خانه. در خانه قرار بگیرید. خوب قرار بگیریم، یعنی دخترها، خانم ها رشد نکنند؟ می گوید: چرا رشد کنید(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/29)...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: موعظه در خانواده