کتاب آغازگر شعرنو نیما یوشیج یا نازک الملائکه؟ pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
تورا من چشم در راهم
شبا هنگام، درآن دم که برجا
دره ها چون مرده ماران خفتگان اند؛
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یادآوری یانه ، من از یادت نمی کاهم...
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‭PIR8285‫‭/ک2آ6 1393
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62‬‬
کتابشناسی ملی :
3424914
شابک :
978-600-7333-10-5
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه آغازگر شعرنو نیما یوشیج یا نازک الملائکه؟