امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
افراد در طول حیات تنها در سه موقعیت به تنفسشان فکر می کنند: وقتی نفسشان بوی بد می دهد (سیر)؛ زمانی که در معرض خطر قریب الوقوع خفگی قرار گرفته باشند (ماربوآ) و وقتی نفسشان سنگین شده باشد و تند تند تنفس کنند (بعد از ورزش کردن). جز در این مواقع، افراد اصلاً به عمل تنفس توجه نمی کنند. سیستم تنفسی به عنوان سیستم اصلی تهویه و هوا رسانی بدن، مسؤول تهویه ی کل خانه تان است. تنفس همچون سیستم گرمایشی و تهویه ی مطبوع یکی از چیزهایی است که وقتی درست کار می کند، اصلاً به آن توجهی نمی کنیم. زندگی می کنیم، پس تنفس می کنیم. در سیستم تهویه و هوارسانی بدن، شش ها به طور غیرارادی هوا را داخل بدن می کشند و بیرون می دهند. اغلب مردم تصور می کنند تا زمانی که بدن را با سموم آسیب رسان به مجاری تنفسی، همچون نیکوتین و یا دود کارخانه ها آلوده نکنیم، این هواکش ها و مجاری تنفسی در طول حیات به درستی عمل می کنند. این موضوع صحیح به نظر می رسد؛ ولی کاملاً اشتباه است. بدون شک سیگار کشیدن و دیگر سموم محیطی آسیب های جدی به مجاری هوا وارد می کنند، ولی بسیاری از عوامل دیگری می تواند بر شیوه ی تنفس و گرفتن اکسیژن و بیرون دادن دی اکسید کربن توسط شش ها تأثیر گذارد و آن را تغییر دهد.
صفحات کتاب :
54
کنگره :
‫‭‭RA776‭‭/ر96ت‌9 5.ج 1385
دیویی :
‫‭‭613
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-46189
شابک :
9647640579
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟