امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
40,000
نظر شما چیست؟
مغز، کنترل هر چیزی در بدن شما را برعهده دارد. مغز شما به همه ی کلید های بدنتان تلنگر می زند. مهم تر از همه، فکر کنید، مغز شما چیزی است که شما را انسان می کند به خاطر این که مغز به شما قدرت رؤیا دیدن، تصور کردن، دلیل آوردن، فهمیدن ریشه های مجذور، عاشق شدن، شهوتی شدن، اختراع ماشین های پرنده، احساس تأسف از بدوبیراه گفتن به رئیس و حتی احساس تأسف بیشتر از گفتن آن حرف ها در برابر او، شوخی کردن، عبادت کردن و انجام میلیارد ها کار دیگر که خیلی از گونه های جاندار دیگر نمی توانند انجام دهند.
درست مثل خانه ای که در دهه ی 1950 ساخته شده ظرفیت سیم کشی برق آن با خانه ای که در دهه ی اخیر ساخته شده، متفاوت است، مغز شما به نسبت این که هرچه پیرتر می شود، قدرت توانایی هایش فرق می کند. یک خانه ی قدیمی می تواند عملکرد خوبی با یک سیستم الکتریسیته ی اصیل داشته باشد. برق کشی خانه های قدیمی طوری بوده که به راحتی برای کارهای سبکی که می خواستند انجام دهند، مناسب بوده؛ مثلا یخچال راه بیاندازد یا قهوه جوش. اما اگر الان بخواهید یک خانه ی قدیمی را با کامپیوتر و صدای ساراند و بازی ویدیویی قدیمی 8 سال پیش پر کنید، فشار زیاد برق ممکن است منتهی به پریدن فیوز و شروع آتش سوزی شود و کل خانه ی شما را بسوزاند.
صفحات کتاب :
72
کنگره :
RA776‭/ر96ت‌9 ج‌. 3،1384
دیویی :
613
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-46188
شابک :
9647640536
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه آیا به سیستم مغز و اعصابت اهمیت می دهی؟