نظر شما چیست؟
این کتاب به عنوان گامی هر چند کوچک در پرداختن به کلیدی ترین و اساسی ترین مباحث اعتقادی یعنی اصول دین تهیه شده است و در بخش دوم آن تعدادی آیه و حدیث مهم، همراه با شعر آورده شده است.
انتخاب نام آدرس برای آن هم دلیل مهمی دارد. می دانیم آدرس را برای مشخص کردن نام یا نشانی محلی به کار می بریم که باید در اختیار جوینده باشد تا او را به سر منزل مقصود برساند. به همین دلیل که اصول دین، آدرس مسیر الهی هستند کلمه آدرس را برای نام کتاب انتخاب کرده ایم که از حروف اول عبارت زیر تشکیل شده است.
آسمان دانایی راه سعادت
صفحات کتاب :
32
کنگره :
‫‬‭BP211/5‫‬‭/ق135آ4 1388
دیویی :
‫‭297/4172
کتابشناسی ملی :
1794648
شابک :
978-964-9975-32-0
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه آدرس