امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
اوضاع بد نبود که اینقدر بد شود
یک موج تازه این همه داد و ستد شود
***
دنیا رسیده است به جایی که هیچکس
باور نداشت روزی از این نقطه رد شود
***
بدبین ترین محاسبه هم حس نکرده بود
راه عبور چرخ ستم پیشه سد شود
***
روح اراده ایست که هر گوشه می طپد
برخاسته که دیو ستم خلع ید شود
صفحات کتاب :
120
کتابشناسی ملی :
3780755‬
شابک :
978-600-286-106-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه من سردم است