امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
این کتاب راهنمایی است برای همة مربیان، معلمان، پدران، و مادرانی که قصد دارند به شیوة «حلقة کندوکاو» با کودکان و به خصوص نوجوانان خود به قصد رشد اخلاقی، فکری، و خلاقیت آن ها مفاهیم فلسفی به ویژه مفاهیم و موضوعات اخلاقی را تمرین کنند؛ البته فلسفه ای که در این جا مدنظر است، نه فلسفه ای بر برج عاج نشسته و دور از متن زندگی، بلکه فلسفه ای است که در عین انتزاعی بودن، به منزلة جزء جدایی ناپذیر فلسفه، از منظری دیگر کاملاً انضمامی و آمیخته با زندگی است. فلسفه ای که عمیق تر می نگرد و زندگی را دست کم نمی گیرد و این شعار سقراط را سرلوحة خود قرار می دهد که «زندگی نا آزموده ارزش زیستن ندارد».
صفحات کتاب :
346
کنگره :
B52‫‭/ل9غ2 1393
دیویی :
107/1
کتابشناسی ملی :
3632137
شابک :
978-964-426-764-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه غایب بزرگ مدرسه (جلد اول)