امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
پدربزرگ میلی از راه می‏رسد و آشکارا آماده است که برای مدت نامعلومی با خانوادة میلی بماند. در ابتدا میلی با پدربزرگش راحت نیست و نمی‏داند چگونه با او صحبت کند اما به‌زودی آن‌ها دوستان نزدیکی می‏شوند. آن‌ها با یکدیگر دربارة پابلو صحبت می‏کنند و میلی کشف می‏کند که پدربزرگش چیزهای زیادی دربارة انواع بازی‏ها می‏داند و به نظر می‏رسد از ماجراهایی که در سازمان حفاظت محیط ‏زیست برایش پیش آمده است داستان‏های زیادی برای گفتن دارد. آن‌ها به دیدن باغ‏وحش می‏روند و لیزا را هم با خودشان می‏برند. گردش لذت‏بخشی است و میلی مخصوصاً از جفت‏گیری بابون (میمون)ها هیجان زده می‏شود، اما وقتی پدربزرگ میلی از این صحبت می‏کند که ازدواج و جدایی به هم مربوط‌اند، میلی تحریک می‏شود پرسشی که از زمان آمدن پدربزرگش ذهنش را مشغول کرده بود بپرسد...
صفحات کتاب :
380
کنگره :
B52‫‭/ل9غ2 1393
دیویی :
107/1
کتابشناسی ملی :
3632137
شابک :
978-964-426-765-9
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه غایب بزرگ مدرسه (جلد دوم)