امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
700
نظر شما چیست؟
کاتترهای داخل عروقی یکی از شایع ترین روشهائی است که روزانه در بیمارستان ها و مراکز سرپائی درمانی به کار گرفته می شوند.این کاتترها به دلایل متنوعی از جمله تجویز مایعات داخل وریدی و خون، تغذیه داخل وریدی، تجویز داروهای شیمی درمانی و بالاخره ارزیابی وضعیت همو دینامیک بیماران به کار گرفته می شوند.
عفونت های مرتبط با این کاتترها باعث میزان بالایی از مرگ و میر بیماران می شود و یکی از مهمترین مشکلاتی است که در همین رابطه ایجاد می شود. این عفونتها نه تنها باعث اختلال در کارائی این کاتترها شده بلکه موجب تحمیل هزینه های بالایی به بیماران می شود.در برخی موارد تنها راه ریشه کن کردن این عفونتها خارج کردن کاتتر می باشد.
رعایت اصول گندزدایی و برنامه های از پیش تعیین شده در ارتباط با نحوه کارگذاری این کاتترها ومراقبت روزانه از آنها به شکل ثابت شده ای باعث کاهش این عارضه می شود.در این کتاب سعی شده است که روش های مناسب در ارتباط با کار گذاشتن و مراقبت های بعدی از این کاتترها توضیح داده شود...
صفحات کتاب :
70
کنگره :
‫‬‭RC683/5‭ /س95‫‬‭م6 1393
دیویی :
‫‬‭616/028
کتابشناسی ملی :
3708816
شابک :
‫‭978-964-5944-64-1‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه راهنمای جلوگیری از عفونت های مرتبط با کاتترهای داخل عروقی