امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
تو را با شعر می خوانم
که شعرم تازه تر باشد
که در معراج یک واژه
تو را نزدیک تر باشم
تو با زیبائیت از من گریزانی و می دانی
که من با عمق تنهائیم
هستم رهسپار تو...
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‭PIR8203/ح82845‬‭ر7 1388‬
دیویی :
‭8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1952506
شابک :
978-964-8880-28-1

کتاب های مشابه رقص آرام تکامل