امتیاز
5 / 1.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
تو را با شعر می خوانم
که شعرم تازه تر باشد
که در معراج یک واژه
تو را نزدیک تر باشم
تو با زیبائیت از من گریزانی و می دانی
که من با عمق تنهائیم
هستم رهسپار تو...
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‭PIR8203/ح82845‬‭ر7 1388‬
دیویی :
‭8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1952506
شابک :
978-964-8880-28-1
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه رقص آرام تکامل