امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
زیر زمین بزرگی بود. دالان دالان و پیچ در پیچ. حاج نصرالله، وقت ساختِ این خانه، نقشه زیر زمین را وسط حیاط پهن کرد و به معمار باشی گفت: «می خوام عمارت رو ، روی این زیر زمین بر پا کنی. حالا دو ستون کم و زیادش چندان توفیری نداره. فقط ته این زیر زمین یک اتاق می خوام نه بزرگ نه کوچیک...
صفحات کتاب :
104
کتابشناسی ملی :
3788169
شابک :
978-600-286-113-9
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نه سرخ بود، نه سپید