نظر شما چیست؟
در این نوشتار قصد آن نداریم هر آنچه را که ذیل عنوان مدح آن بزرگوار می گنجد، به رشته تحریر درآوریم؛ چرا که سخن درباره آن وجود مطهر تنها در توان خدا، رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است، از این رو ما تنها به بیان نکاتی چند در مورد وجود مقدس دردانه رسول خدا(ص) بسنده می کنیم.
هر چند واژه ها قادر نخواهند بود شأن و مقام آن بانوی بزرگوار را به تصویر بکشند؛ اما امید داریم این کمترین، پذیرفته درگاه حضرتش شده و وسیله ای برای هدایت و رستگاری نگارنده باشد.
کیستم من مدحت زهرا کنم
لب به توصیف جلالش وا کنم
***
آب دریا را اگر نتوان چشید
هم به قدر تشنگی باید چشید
صفحات کتاب :
105
کنگره :
‫‬‭BP27/2‫‬‭/ک77ف2 1387
دیویی :
‫‭297/973
کتابشناسی ملی :
1220481
شابک :
‫‬‭978-964-6848-35-1
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه فاطمه ی خدا